Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

2631 5d6e
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
Sponsored post

March 30 2019

5421 6ab3
Sorry Sorry Sorry Sorry Sorry Sorry
Reposted from1911 1911 viaikari ikari
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viamaryjanejanis maryjanejanis

March 26 2019

Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
0534 c549
Reposted fromM74Funky M74Funky viahavingdreams havingdreams
1416 c55d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
Reposted fromFlau Flau viabarszczowa barszczowa
5761 5901 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer

March 22 2019

1799 1ec5 500
Reposted frompapaj papaj viaikari ikari
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
3280 a0ee
Reposted fromtichga tichga viadarksideofthemoon darksideofthemoon
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viaskrzacik skrzacik

March 09 2019

9158 c252 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPewPow PewPow
8224 d0f0 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaPewPow PewPow

March 08 2019

9353 3bbd 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
0052 a547 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...