Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

5758 cbc3
Reposted fromkeik keik viahope24 hope24
cutie
Reposted fromCarridwen Carridwen viaNaitlisz Naitlisz
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu viaNaitlisz Naitlisz
3386 1060 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
6870 aa67
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru viapkz451 pkz451
9266 1a19
Reposted fromtron tron viazi zi
bressonowska koncepcja decydującego momentu
Reposted frompffft pffft viakatastrofo katastrofo
3256 27a1 500
Reposted frommesoute mesoute viabarock barock
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari

March 11 2018

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacalvados calvados
0859 37ff
Reposted fromkeik keik viacalvados calvados
3314 a3ee 500
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viacalvados calvados
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasatyra satyra
Winter Wolken
Reposted fromdhoop dhoop viaikari ikari
3348 ae66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
Może i jestem trochę szalona i często nieobliczalna, ale w przyjaźniach i innych znajomościach bezsprzecznie cenię sobie stabilność. Życie jest wystarczająco przewrotne, żebym komplikować relacje międzyludzkie. Unikam konfliktów i szybko wybaczam. Niewiele oczekuję. Nie potrzebuję ciągłej atencji. Nikt nie musi przy mnie trwać i głaskać mnie po głowie. Tak naprawdę to nie jest obowiązkiem nikogo. Jeśli otrzymuję od ludzi coś dobrego - traktuję to jak prezent od życia, a nie jako coś, co mi się należy. Po prostu potrzebuję mieć świadomość, że bliska mi osoba gdzieś tam jest i pewność, że mogę zwrócić się do niej z każdą sprawą. Mogę liczyć na wsparcie i sama też zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby pomóc. Jeśli ktoś jest mi bliski to pójdę za nim w ogień i pomogę mu spalić wszystkie mosty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cenię sobie lojalność. Wychodzę z założenia, że w czyimś życiu się jest albo nie. Jeśli nie możesz się zdecydować, stoisz w drzwiach między przeszłością a przyszłością i robisz mi emocjonalny przeciąg - to możesz już wypierdalać.
— Aleksandra Steć
6960 92bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl