Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

4839 cd19 500
Reposted fromtfu tfu viaMissDeWorde MissDeWorde
Reposted fromFlau Flau vialiveattherainbow liveattherainbow
6986 7b81

thenatsdorf:

Toronto Zoo pandas falling down. [full video]

6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viadarksideofthemoon darksideofthemoon

November 21 2017

4157 0abd 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajobi jobi
Reposted fromFlau Flau viajustlikethat justlikethat
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
0234 0365 500
Reposted frompietrenko pietrenko viacocaineblues cocaineblues
3454 8bc0 500
Reposted fromZircon Zircon viapanpancerny panpancerny
Reposted fromFlau Flau viacocaineblues cocaineblues
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
9537 cb2b 500
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
4864 a12c 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
Reposted fromFlau Flau viajobi jobi
4595 5e02
Reposted fromPoranny Poranny viaafterall afterall
2130 21c9 500
Reposted from3ch0 3ch0 viamllev mllev
4680 4dcf
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viasiostra siostra
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl