Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

6170 48a5


10+ Surprisingly Dark Comics By Sunny Street
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
9349 b396
Reposted fromels els vialiveattherainbow liveattherainbow
1563 5a0d 500
birb friend

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka vialiveattherainbow liveattherainbow
9122 2bcb
Reposted fromsosna sosna viakatastrofo katastrofo
6920 84c5
Reposted fromels els viafragles fragles
Reposted fromrats rats viafragles fragles

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viakatastrofo katastrofo
2943 773b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakatastrofo katastrofo
6223 8acc
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakatastrofo katastrofo
9118 97f5 500
Reposted frombiru biru viakatastrofo katastrofo
5396 a1ff
Reposted fromtotal1ty total1ty viakatastrofo katastrofo
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viamaryjanejanis maryjanejanis
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaagatoni agatoni

July 24 2017

7036 2781
Stayin' alive
Reposted fromtgs tgs viahiroshima2 hiroshima2

July 23 2017

Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl